Banner
Uygulama Denetimi
Uygulama Denetimi

Yapım aşamasındaki tüm imalatlar başta taşıyıcı sistem olmak üzere; onaylı uygulama projelerine, genel ve özel teknik şartnamelere, ulusal ve/veya uluslar arası yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmalarını sağlamak amacıyla denetlenir.

Tanzim edilen raporlar, imalat veya malzemede herhangi bir eksiklik veya kusur bulunmadığı takdirde, hakediş ekiyle ilgili idareye sunar.

Yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten, uygun iş bitirme tutanağını düzenlenir ve onaylanmak üzere ilgili idareye verilir.

Uygulama denetimleri ve yapı onayları için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Danışmanlık
- Kentsel Dönüşüm
- Proje Denetimi
 
 
Pro WEB